Como chegar ao Castro Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

Últimas Novas

Entérate das novidades da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga.

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA. 2012

O vindeiro 1 de decembro, sábado, celebraráse a Asemblea Xeral Ordinaria da Asociacion correspondente ó ano 2012, ás 11’30 h. en primeira convocatoria e ás 12 h. en segunda e definitiva, coa seguinte Orde do Día:

1.- Lectura da acta da asemblea anterior e aprobación, se procede.

2.- Estado de contas e peche do exercicio económico 2011-2012.

3.- Orzamento de ingresos e gastos previstos para 2013.

4.- Proposta - aberta - de actividades para 2013.

5.- Presentación e distribución entre os presentes do nº 22 da revista CROA.

6.- Comunicados, rogos e preguntas.

Ó rematar haberá o habitual xantar de irmandade. Para poder organizalo axeitadamente, as persoas que desexen asistir deben comunicalo antes das 19 horas do luns 26 de novembro nos teléfonos 982 314 255 / 982 314 194, ou polo correo electrónico amigos@aaviladonga.es.