Como chegar ao Castro Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

TENDA

PUBLICACIÓNS

CROA. Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga. (Dispoñibles a partir do número 5). (Consultar prezos: entre 2,10 e 20,50 € segundo o número)

GUÍA do Museo do Castro de Viladonga. (10 €/u)

Manuel LAGE PILLADO. Fíbulas galaico-romanas do Castro de Viladonga. (6 €/u)

Mª Consuelo DURÁN FUENTES.  Moedas do Museo do Castro de Viladonga. (17 €/u)

Textos literarios das rutas do Azúmara e da Escrita. (4 €/u)

Coloquios Galegos de Museos.

Coloquios I-III. (12 €/u)

  1. Investigación e Museos.(12 €/u)
  2. Do marco normativo á organización.(12 €/u)
  3. A conservación preventiva.(12 €/u)
  4. Museos: construíndo a comunidade. (15 €/u)

CHAVEIROS

chaveiro-bronce-denario-pablo-leal.jpg Reprodución en resina dunha cama de bocado de cabalo de tipo orientalizante. (2,50 €/u)

Reprodución en bronce dun sestercio do século III d.C. (12 €/u)

PINS

Reproducións en bronce dun puñaliño de "antenas" e dun aplique con cara humana. (4,50 €/u)

MARCAPÁXINAS

Reproducións en metal dunha cama de bocado de cabalo de tipo orientalizante e dun puñaliño de "antenas". (4,50 €/u)

REPRODUCIÓNS DE CERÁMICA CASTREXA

Cunca de cerámica feita a man. Reproduce un modelo castrexo. (24 €/u)

Ola de cerámica feita a man. Reproduce un modelo castrexo. (42 €/u)

COLGANTES

Reprodución en bronce du puñaliño de "antenas". (6 €/u)

Reprodución en bronce dun aplique con cara humana. (6 €/u)

Reprodución en bronce dunha cama de bocado de cabalo de tipo orientalizante. (6 €/u)

Reprodución en bronce dunha fibula en omega. (15 €/u)