Cómo llegar al Castro Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

Boletín CROA nº 19. 2009

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO MUSEO DO CASTRO DE VILADONGA

Portada Croa 19

Editorial, páx. 5
Actividades do Museo e da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga, páx. 6
Informes da campaña de escavación e consolidación no Castro de Viladonga. 2009. Emilio Ramil González, Gonzalo Buceta Bruneti, páx. 10
Os traballos de restauración da campaña 2008 no Castro de Viladonga. Gonzalo Buceta Bruneti, Carolina Pérez Pérez, páx. 22
Variacións tecnolóxicas e preferencias culturais: estudo analítico dos ouros do Castro de Viladonga. Lois Ladra, Marcos Martinón-Torres, páx. 32
Os sartegos do Corgo. Mario Outeiro Iglesias, páx. 44
Achegas históricas ao Entroido de Val de Francos (Castro de Rei) no século XX. José Manuel Blanco Prado, Mª Carme Pernas Bermúdez, páx. 58
A fotografía como nexo de unión entre o Castro de Viladonga e as parroquias da contorna. María de los Ángeles López Carballo, páx. 84
Los dos gigantes: Chambi frente a Reboredo. Virginia de la Cruz Lichet, páx. 90
El ingeniero militar Bartolomé Amphoux Bonavia y su proyecto de construcción del Cuartel de Inválidos de San Fernando de Lugo. Mª Jesús Regueiro Burgo, páx. 98
Luis Reboredo Fernández -El Rey Chiquito- 1843-1901. (Biografía de un hombre corriente). Julio Reboredo Pazos, páx. 116
Musealización do Conxunto Etnográfico das Pallozas do Cebreiro. Luisa Serrano García, Mª Luísa Fernández Bal, páx. 150
O Museo Etnográfico da Capela: da escola ao pazo. Secundino García Mera, páx. 156
Novidades na biblioteca do Museo do Castro de Viladonga (5). Ana Mª Rubiero da Pena, páx. 160